Filmad intervju

Av: 
Vesna

2009 var Ida Lagander från Västarvet första gången på Blåbäret och gjorde sin förstudie med de allra yngsta. Fokus var då på barns upplevelse av natur. Efter utställningen fick vi flera av verken som turnerat runt i Sverige. Dessa fantastiska skapelser leker och använder de allra yngsta dagligen på Upplevaren och Blåbäret. 2013 var det dags för nästa förstudie och då låg fokus på barns upplevelse av ljud. Denna utställning har blivit så populär att den har fått turnera ytterligare ett år. 

Nyligen kom Västarvet tillbaka för att intervjua några pedagoger kring de allra yngstas plasts i samhället och vilka kulturupplevelser som riktas till dem. Gunvor och Anna som varit med under båda förstudierna bidrog till materialet som Västarvet ska använda i sitt utbildningsmaterial framöver.