Därför finns Viljan
Både barn och vuxna på Viljan är här för att utvecklas och alla har vi något att lära och ge varandra. Vi vill skapa trygghet, glädje och tilltro till våra inneboende kompetenser hos både stora som små.

Så här arbetar vi
På Viljan arbetar vi med en lustfylld, målinriktad och processbaserad undervisning. Vi använder oss av dokumentation som reflektions- och analysverktyg för att synliggöra, utvärdera och utmana vidare.
Vi utgår från barnens lek, intresse och kreativitet i samspel med andra.

Vårt förhållningssätt är medforskande, utmanande och förankrat i tron på det kompetenta barnet med de 100 språken.
Som pedagoger vill vi vara nyfikna, intresserade, modiga, engagerade och ickevärderande.

Barnkö (e-post)