Vår värdegrund är en spegling av den kultur som finns på Förskolan Viljan. Då vi vill att vår värdegrund ska vara levande har vi gemensamt formulerat och reviderat värdeorden och de förhållningssätt som stödjer våra värden. Med värdegrunden arbetar vi värdepedagogiskt genom vårt förhållningssätt.

Våra värdeord är:

Trygghet
Trygghet för oss är att vi har en tydlig och välkomnande verksamhet som skapar ett lugn, där barn och vuxna vet vad som sker och förväntas på förskolan.

Meningsfullhet
Meningsfullhet för oss är när sammanhang är betydelsefulla och blir vår drivkraft.

Likvärdighet
Likvärdighet för oss är att vi respekterar varandra utifrån våra förutsättningar, behov och känslor eftersom vi alla är lika unika.

Lustfylldhet
Lustfylldhet för oss är att vara i inre och yttre miljöer där glädje, omtanke och kreativitet finns.

Vårt förhållningssätt är:

Vi är lyhörda när vi lyssnar på varandra och är öppna för nya idéer. Då får vi en förskola som präglas av gemenskap där acceptans, delaktighet och samarbete är ledord.

Vi är nyfikna när vi är angelägna om att veta mer, vilket vi blir när vi är intresserade och engagerade och ställer öppna frågor. Då får vi ett medforskande arbetssätt tillsammans med barn och vuxna där vi känner tillit till varandra och processen.

Vi är närvarande när vi är uppmärksamma på det som finns runtomkring oss genom att fysiskt och psykiskt vara här. Då får vi en förskola som präglas av omsorg genom empatiska vuxna.

Vi är bekräftande när vi ser och uppmärksammar varandra. Då får vi en förskola som präglas av en positiv och inbjudande atomsfär där alla känner sig välkomna.

Vi är respektfulla när vi är ansvartagande och ödmjuka inför varandra. Då får vi en förskola där vi visar förståelse och alla känner sig uppskattade.

Vi är reflekterande när vi tänker kring oss själva och vår verksamhet på ett fördomsfritt sätt, där vi överväger olika alternativ, perspektiv och tolkningar. Då får vi en förskola som präglas av en medvetenhet kring vad som är möjligt.

E-tjänst barnomsorg (Barnkö mm)