Debatt i GP

Av: 
Vesna

2010 skrev jag en debattartikel som hette Vi vill sluta ljuga om att barnen har det bra. Barngruppernas storlek hade ökat under flera år och situationen blev ohållbar. Förutom att minska barngrupperna, vilket Samarbetspartierna i Kungälv gjort, har även maxtaxan blivit indexreglerad och man har höjt taket vilket var några av mina förslag till lösningar. 

Nu är det dags för en debattartikel igen och denna gång är det vikariesituationen som jag vill lyfta. Min erfarenhet är att timvikarier skapar stress, leder till fler sjukskrivingar och sämre kvalitet. Förslag på hur man kan lösa den situationen kan ni läsa mer om här.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/timvikarier-i-f%C3%B6rskolan-ger-fler-sjukskrivna-1.4726335