Kalendarium

 

2023

Januari

9 jan Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00

Februari

6 feb Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00

Mars

6 mars Studiedag och personalmöte, båda förskolorna stängda

April

3 april Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00

Maj 

8 maj Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00

29 maj Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00

Juni

16 juni Studiedag, båda förskolorna stängda

Juli

v28-31 Förskolan har sommarstängt. 

Augusti

21 augusti Studiedag, båda förskolorna stängda (preliminärt datum)

September

18 september Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (preliminärt datum)

Oktober

16 oktober Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (preliminärt datum)

30 oktober Studiedag, båda förskolorna stängda (preliminärt datum)

November

13 november Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (preliminärt datum)

December

11 december Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (preliminärt datum)

 

 

 

Läsårstider

Hösten 2022 (22 aug - 22 dec)

Våren 2023 (10 jan - 13 juni)

Hösten 2023 (21 aug- 21 dec)