Kalendarium

 

2023

Januari

9 jan Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

Februari

6 feb Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

Mars

6 mars Studiedag och personalmöte, båda förskolorna stängda

April

3 april Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

Maj 

8 maj Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

29 maj Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

Juni

16 juni Studiedag, båda förskolorna stängda

Juli

v28-31 Förskolan har sommarstängt. (Sommarförskola annordnas för de som har behov, information sänds ut i slutet av april)

Augusti

21 augusti Studiedag, båda förskolorna stängda

September

18 september Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

Oktober

16 oktober Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

30 oktober Studiedag, båda förskolorna stängda 

November

13 november Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

December

11 december Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

 

2024

Januari

8 jan Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

Februari

5 feb Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

Mars

4 mars Studiedag och personalmöte, båda förskolorna stängda

April

8 april Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

29 april Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

Maj 

27 maj Personalmöte, förskolorna stänger kl 16.00 (kontakta er avdelnig om ni har behov av omsorg efter kl 16)

Juni

14 juni Studiedag, båda förskolorna stängda

Juli

v28-31 Förskolan har sommarstängt. (Sommarförskola annordnas för de som har behov, information sänds ut i slutet av april)

 

 

Läsårstider

Hösten 2023 (21 aug - 21 dec)

Våren 2024 (9 jan - 12 juni)

Hösten 2024 (20 aug- 20 dec)