Familjeaktiv introduktion

På Viljan arbetar vi med familjeaktiv introduktion. Familjeaktiv introduktion innebär att ni som förälder är med ert barn och deltar aktivt i den dagliga verksamheten. Det kan vara allt från inne- och uteaktiviteter till måltider, av- och påklädning, blöjbyte och vila. Pedagogerna finns i närheten och barnet visar när det vill ha kontakt med pedagogerna. För oss är det viktigt att bygga relationer till hela familjen. Om du som vårdnadshavare känner dig trygg med oss och vårt sätt att arbeta blir ditt barn också tryggt.

Genom att ni är delaktiga i introduktionen får ni insyn i den dagliga verksamheten och lär känna pedagogerna. Vi tänker att barnet introduceras i att vara på förskolan tillsammans med dig som förälder. Först när barnet och ni känner er trygga, är det dags att lämna barnet på förskolan. Det kan variera från familj till familj hur lång introduktionen blir, men räkna med två veckor.

Oftast är det själva separationen som är känslomässigt jobbig. Då kan det hjälpa om du som förälder är tydlig, positiv och tar ett kort avsked när du lämnar.

När barnet börjar lämnas på förskolan är det bra om barnet kan ha kortare vistelsetid de första dagarna innan det går på sitt ordinarie schema.

Efter genomförd introduktion bjuds ni in till en uppföljning av introduktionstiden enskilt eller i grupp tillsammans med andra vårdnadshavare. Uppföljningen är ca två månader efter introduktionen på förskolan.

ATT SKAPA TILLITSFULLA RELATIONER

I Läroplanen står det att ”Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen.” (Lpfö 18 s 17)

Att bygga tillitsfulla relationer tar tid och är något vi fokuserar på från första mötet med er som familj. Vi har stark tilltro till att Det vi fokuserar på växer! Av den anledningen väljer vi att fokusera på det som är positivt och det som fungerar. Vi är flexibla och testar olika lösningar. Alla barn är unika och alla barn är kompetenta. Det är vår uppgift att möta ditt barn där det befinner sig.

Genom den dagliga kontakten med er, appen Prion, hemsidan, fokussamtal och nyhetsbrev ska du som vårdnadshavare få den information du behöver för att känna förtroende och tillit till oss. Vi önskar ha en rak och öppen kommunikation med er.

Vi ser fram emot att lära känna ert barn och er som familj och hoppas på en härlig tid tillsammans på Viljan.

/Pedagogerna på Viljan