Studiedag och handledning

Vi skräddarsyr upplägget utifrån era behov. Exempel på teman/studiedagar har varit:

  • Arbetslaget – hur får man med alla på tåget?
  • Skapa en gemensam plattform där alla tar ansvar inför arbetet med åldersindelade barngrupper
  • Hur kan vi göra värdegrunden levande?
  • Hur kan jag bygga en organisation som stödjer verksamheten?

På studiedagar kommer Vesna Birkedahl ut till er förskola men hon tar också emot förskolechefer för handledning. Grunden är era behov.

Boka studiebesök