Vesna

När Chalmers sökte värdföretag för kursen Arbetets rum anmälde vi oss till detta och vilken härlig resa vi fick! 12 engagerade och entusiastiska studenter skulle dela in sig i fyra grupper och utifrån observationer, intervjuer och work-shops komma fram till den ultimata byggnaden utifrån våra behov, flöden och arbetssätt.

Sidor