Vad gör Livsmedelsverket för oss

Av: 
Köket

Vi får nyhetsbreven från Livsmedelsverket till vår kök. Iblad flera per dag.
Förutom alla nya förordningar för EU, olämpliga livsmedel och kontroller så finns även sådana här möten som vi senare läser om vad de kom fram till.

Kopierat från ett nyhetsbrev:

Vintermötet

Idag torsdag 2 februari är det dags för det sjätte årliga Vintermötet. Ett forum för utbyte av information, kunskap och dialog mellan Livsmedelsverket och livsmedelsbranschen.

Intresset för Vintermötet är som tidigare år stort, över hundra har anmält sig och kommer från hela livsmedelsbranschen. På programmet finns aktuella frågor som livsmedelsförsörjning, krisberedskap och livsmedelsfusk. Andra viktiga ämnen är frågeställningar om E- handel, vad som gäller för nya livsmedel, och det senaste om kontroll av listeria och Östersjöfisk. Livsmedelsverket kommer också att berätta om hur vi arbetar vidare för att främja livsmedelsexporten.

– Vintermötet är nu ett inarbetat och uppskattat tillfälle för oss och livsmedelsföretagen att träffas och prata om en del av de viktiga frågor som vi delar. Det ger oss användbara insikter och kunskap som vi tar med i vårt arbete framåt. Och förhoppningsvis tar Vintermötets besökare också med sig en del nyheter, förklaringar och svar hem, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.

/R