Ibland blir det så himla bra!

Av: 
Vesna

I min utbildning Pedagogiskt ledarskap ingick en uppgift att undersöka vilka förutsättningar vi ger på Viljan för barn och vuxnas lärande. Detta skulle göras genom en SWOT-analys. Vi började med att titta på vilka styrkor och svagheter vi kan se för att därefter undersöka framtida möjligheter och hot. Det var spännande att se att det som är vår styrka, vårt förhållningssätt, också är en svaghet när den inte delas av alla. Att vi har en organisation som stödjer verksamheten med planerings- och reflektionstid samt våra arbetsgrupper är en styrka för vuxnas lärande. 

Efter kaffet var det dags för Viljans pedagoger att höra föreläsningen som Gunvor (ateljépedagog på Stället) och Lotta (pedagogista på Viljan) gett ett 80-tal pedagoger från Kungälvs kommun. Föreläsningen handlar om hur vi arbetar med våra lärmiljöer med barnen. Det var så härligt att se pedagogernas reaktioner. Det var flera som tyckte att våra föräldrar också borde få möjlighet att lyssna till den. Det kanske kan vara något?

På eftermiddagen skulle vi lyssna på Ann Pihlgrens föreläsning om undervisning i förskolan. När vi fick se det pedagogiska trädet landade mycket. På samma gren som vi finner vår läroplan, skollagen och skolans reviderade läroplan, finns också Reggio Emilia. Jag har hela tiden känt att arbeta Reggio Emilia inspirerat varit rätt och nu fick vi det bekräftat på ytterligare ett sätt. Vi lägger stor vikt vid våra miljöer, som vi också kallar för den tredje pedagogen. Det är i våra lärmiljöer som vi tillsammans med barnen utforskar och utmanar utifrån barnens frågeställningar. Det känns i båda husen att något landat efter studiedagen och jag ser så fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med pedagogerna och barnen.

Så det blev en heldag kring barn och vuxnas lärande och allt hänger ihop i ett komplext samspel.