Fyra studiebesök på tre dagar!

Av: 
Vesna

Fyra studiebesök på tre dagar och för första gången har pedagoger från Kungälvs kommun vairt på Viljan!
Förutom rundvandvandring i våra inne- och utemiljöer har de bjudits på föreläsning av mig kring organisation, värdegrund och förhållningssätt och av min pedagogista Lotta och ateljépedagog Gunvor har de fått höra hur vi tänker kring pedagogisk dokumentation och våra lärmiljöer.